EDUPOINT Prešov

Vzdelávania v rámci EDUPOINTU sú bezplatné vďaka podpore Nadácie PONTIS

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení problémov z praxe, ale aj praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie. Na podujatiach organizovaných v Prešove sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, rodičia, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie učenie.

Srdečne Vás pozývame na šieste prezenčné stretnutie v rámci Edupointu – Prešov

KEDY: 30.01.2023 od 14:00 – 17:00 hod.
KDE: Prešov, Zasadačka mestského úradu, Jarkova 24

Projektový
manažment

Zaujímajú vás inovácie vo vzdelávaní? Máte nápad ako zlepšiť svoje vyučovacie hodiny novými prístupmi, nástrojmi či pomôckami? Vnímate potreby pedagógov alebo svojich študentov a nebojíte sa výziev? Ak ste odpovedali „áno“ nasledovný EDU point je práve pre vás. Pozrime sa spoločne na možnosti vzdelávacích projektov, ktoré môžete na škole iniciovať! Prejdime si základy projektového manažmentu v rozsahu analýzy potrieb, nastavovania vzdelávacích cieľov a výberu vhodných aktivít.Podrobnejšie sa zameriame sa na možnosti programu Erasmus+, konkrétne na partnerstvá pre spoluprácu – malé partnerstvá a kooperačné partnerstvá. Avšak vedomosti môžete využiť aj v iných grantových výzvach.

Počet voľných miest je obmedzený

KEDY: 11.01.2023 od 17:00 – 18:30 hod.
KDE: online – webinár

Ako lepšie riadiť a manažovať školu

Riaditeľ školy by mal byť manažérom, psychológom, mediátorom, učiteľom a dobrým kolegom v jednej osobe. Tipy ako na to Vám predstaví odborník z praxe, lektor, kouč a úspešný manažér Tomáš Kromka. Budeme hovoriť o tom ako správne viesť komunikáciu, ako získavať spätnú väzbu od zamestnancov a ako s ňou ďalej pracovať, ako predchádzať konfliktným situáciám, vyhoreniu, či riadiť a manažovať zamestnancov technikou kladenia otázok. Webinár je určený najmä pre vedenie škôl, ale vítaní sú všetci PZ/OZ.

KEDY: 16.12.2022 od 15:00 – 17:00 hod.
KDE: online – webinár

Metódy a stratégie rozvíjania čitateľskej gramotnosti

Rozvinutá čitateľská gramotnosť je nevyhnutným predpokladom všeobecnej gramotnosti u žiakov a ich školskej úspešnosti. Digitálny vek priniesol úpadok záujmu o čítanie mladej generácie a je čoraz náročnejšie pripraviť učebné prostredie, ktoré by motivovalo žiakov k čítaniu. Existujú rôzne metódy a formy, aby sme to dokázali. Rovnako dôležité pre učiteľa sú aj stratégie, ktoré využíva na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Predstavíme si viaceré z nich: SQ3R, S24R, 3-2-1, KWL, PLAN, PROR, PQRST, RAP REAP a povieme si o dôležitosti ich striedania. Vhodnou formou na 1.stupni je integrované projektové vyučovanie, ktoré prepája jazykovú, slohovú a literárnu zložku. Rovnako dôležité je v škole vytvoriť podnetné čitateľské prostredie, ktoré žiakov motivuje k čítaniu a práci s textom.

KEDY: 14.11.2022 od 14:00 – 17:00 hod.
KDE: Prešov, Zasadačka mestského úradu, Jarkova 24R

Rozvoj kritického
myslenia 101

Pojem, ktorý sa v dnešnej dobe objavuje takmer v každom strategickom vzdelávacom dokumente, a predsa má málokto jasnú predstavu o tom, čo znamená – kritické myslenie. Pokiaľ sa chcete zaradiť k skupine pedagógov a pedagogičiek, ktoré vidia do súboru zručností schovaným za týmto pojmom, prihláste sa na workshop o rozvoji kritického myslenia. Počas neho sa dozviete ako ľudská myseľ nakladá s informáciami, akým skratkám podlieha, na vlastnej koži si vyskúšate aktivitu zameranú na rozvoj kritického myslenia a oboznámite sa s princípmi a nástrojmi vyučovania kritického myslenia v školách.

KEDY: 20.10.2022 od 14:00 – 17:00 hod.
KDE: Prešov, Zasadačka mestského úradu, Jarkova 24

GAMIFACTORY: Urobme zo vzdelávania zábavu

Len 6 percent študentov na našich školách sa učí pre radosť z poznávania. Ostatných motivujú známky, pochvaly a ďalšie externality. Na workshope si predstavíme metódu vzdelávania hrou, ktorá pomáha stimulovať vnútornú motiváciu študentov a a pomáha im dosahovať lepšie školské výsledky. Okrem toho sa zoznámime so základnou metodikou vzdelávania hrou, s portálom www.geifactory.eu a prakticky si vyskúšame dve hry z ponuky Gamifactory.

Na workshop si prosím prineste smartfón.

Počet voľných miest je obmedzený

KEDY: 26.09.2022 od 15:00 – 18:00 hod.
KDE: Prešov, Zasadačka mestského úradu, Jarkova 24

Plán profesijného rozvoja

Nový zákon o PZ/OZ priniesol do škôl niekoľko zmien. Je dostupný pre každého, no nie vždy sa v ňom dokážeme orientovať. Na vzdelávaní sa budeme venovať profesijnému rozvoju, aktualizačným a inovačným vzdelávaniam, atestáciám a zmenám v zákone od 01.01.2022. Ukážeme si ako vytvoriť osobný plán profesijného rozvoja učiteľa na niekoľko školských rokov, ako identifikovať vlastné vzdelávacie potreby a ako pripraviť ročný plán vzdelávania. Zároveň si predstavíme ďalšie aktuálne témy, ktoré sme pripravili v rámci EDUPOINTU-PREŠOV.

Počet voľných miest je obmedzený

Hlavný partner