EDUPOINT Prešov

Vzdelávania v rámci EDUPOINTU sú bezplatné vďaka podpore Nadácie PONTIS

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení problémov z praxe, ale aj praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie. Na podujatiach organizovaných v Prešove sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, rodičia, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie učenie.

Srdečne Vás pozývame na prvé prezenčné stretnutie s workshopom v Edupointe – Prešov

KEDY: 20.10.2022 od 14:00 – 17:00hod
KDE: Prešov, Zasadačka mestského úradu, Jarkova 24

GAMIFACTORY: Urobme zo vzdelávania zábavu

Len 6 percent študentov na našich školách sa učí pre radosť z poznávania. Ostatných motivujú známky, pochvaly a ďalšie externality. Na workshope si predstavíme metódu vzdelávania hrou, ktorá pomáha stimulovať vnútornú motiváciu študentov a a pomáha im dosahovať lepšie školské výsledky. Okrem toho sa zoznámime so základnou metodikou vzdelávania hrou, s portálom www.geifactory.eu a prakticky si vyskúšame dve hry z ponuky Gamifactory.

Na workshop si prosím prineste smartfón.

Počet voľných miest je obmedzený

KEDY: 26.09.2022 od 15:00 – 18:00hod
KDE: Prešov, Zasadačka mestského úradu, Jarkova 24

Plán profesijného rozvoja

Nový zákon o PZ/OZ priniesol do škôl niekoľko zmien. Je dostupný pre každého, no nie vždy sa v ňom dokážeme orientovať. Na vzdelávaní sa budeme venovať profesijnému rozvoju, aktualizačným a inovačným vzdelávaniam, atestáciám a zmenám v zákone od 01.01.2022. Ukážeme si ako vytvoriť osobný plán profesijného rozvoja učiteľa na niekoľko školských rokov, ako identifikovať vlastné vzdelávacie potreby a ako pripraviť ročný plán vzdelávania. Zároveň si predstavíme ďalšie aktuálne témy, ktoré sme pripravili v rámci EDUPOINTU-PREŠOV.

Počet voľných miest je obmedzený

Hlavný partner