Vzdelávanie z pohodlia domova prostredníctvom online webinárov na rôzne pedagogické témy. Účastník získava certifikát, nahrávku z webinára a metodický materiál.

Školenia v rámci programov aktualizačného vzdelávania realizujeme prezenčne alebo online na školách po celom Slovensku. Cena závisí od počtu hodín a počtu účastníkov.

Rozsah každého programu inovačného vzdelávania je 50 vyučovacích hodín (25 hodín prezenčne, 25 hodín dištančne), za každý absolvovaný program je 3 % príplatok.

Od roku 2020 sa OZ EDUSTEPS stalo vzdelávacím centrom spoločnosti MICROSOFT . Bezplatné vzdelávania pre učiteľov.

KTO SME…

Sme OZ EDUSTEPS

Občianske združenie Edusteps vzniklo v januári 2019, kedy začalo svoje pôsobenie. Vzniklo ako prirodzené vyústenie pôsobenia pedagógov, ktorí sa rozhodli založiť spoločnú organizáciu a venovať sa problematike školstva a inováciám vo vzdelávaní.


Portfólio našich aktivít

Generácia 3.0

Meet and Code

Projekty Erasmus +

Schola Ludus

Prednášky, workshopy, semináre…

Lokálne aktivity

Náš tím

Náš tím pozostáva z odborníkov pôsobiacich v rozličných oblastiach vrátane školstva, súkromného sektora, štátnej správy a mimovládnych organizácií. Sme organizácia, v ktorej sa neustále vzdelávame a sme oddaní nášmu poslaniu. Našim cieľom je poskytovať účastníkom našich vzdelávaní najnovšie informácie, ktoré moderná doba ponúka.

PaedDr. Katarína Hvizdová

riaditeľka

zakladateľka organizácie, štatutárny zástupca, odborný garant vzdelávacích programov, lektor

Mgr. Martin Kuľha

projektový manažér

zakladateľ organizácie, štatutárny zástupca, koordinátor vzdelávacích programov, lektor

Zuzana Mulač

office manažér

technická podpora, administratíva,  tvorca digitálneho vzdelávacieho obsahu pre MŠ a ZŠ, lektor

Mgr. Ľudmila Fabriciová

finančný manažér

riadenie činnosti finančného úseku organizácie, spracovanie rozpočtu, vedenie účtovníctva