Vzdelávanie z pohodlia vášho domova prostredníctvom online webinárov na aktuálne témy zo školstva. Účastník získa certifikát, nahrávku z webinára a metodický materiál, ak je súčasťou vzdelávania.

Spolupracujeme so školami z celého Slovenska pri príprave a realizácii profesijného rozvoja učiteľov realizáciou aktualizačných vzdelávaní prezenčnou aj online formou.

Programy inovačného vzdelávania sú v rozsahu 50 hodín  (25 hodín prezenčne, 25 hodín dištančne). Za absolvovaný program inovačného vzdelávania má PZ/OZ nárok na 3 % príplatok.

Od roku 2022 je OZ EDUSTEPS Global Training partnerom spoločnosti MICROSOFT. Pre učiteľov pripravujeme kvalitné vzdelávania, školenia a kurzy s využitím nástrojov Microsoftu.

EDUpoint vznikol vďaka spolupráci s Nadáciou Pontis. V súčasnosti ho podporuje Komenského inštitút v spolupráci s MŠVVaM SR. Učitelia si môžu bezplatne rozvíjať profesijné kompetencie príkladmi dobrej praxe.

KTO SME…

Sme OZ EDUSTEPS

Občianske združenie Edusteps vzniklo v januári 2019, kedy začalo svoje pôsobenie. Vzniklo ako prirodzené vyústenie pôsobenia pedagógov, ktorí sa rozhodli založiť spoločnú organizáciu a venovať sa problematike školstva a inováciám vo vzdelávaní.


Portfólio našich aktivít

Generácia 3.0

Meet and Code

Projekty Erasmus +

Schola Ludus

Prednášky, workshopy, semináre…

Lokálne aktivity

Náš tím

Náš tím pozostáva z odborníkov pôsobiacich v rozličných oblastiach vrátane školstva, súkromného sektora, štátnej správy a mimovládnych organizácií. Sme organizácia, v ktorej sa neustále vzdelávame a sme oddaní nášmu poslaniu. Našim cieľom je poskytovať účastníkom našich vzdelávaní najnovšie informácie, ktoré moderná doba ponúka.

PaedDr. Katarína Hvizdová

riaditeľka

zakladateľka organizácie, štatutárny zástupca, odborný garant vzdelávacích programov, lektor

Mgr. Martin Kuľha

projektový manažér

zakladateľ organizácie, štatutárny zástupca, koordinátor vzdelávacích programov, lektor

Zuzana Mulač

office manažér

technická podpora, administratíva,  tvorca digitálneho vzdelávacieho obsahu pre MŠ a ZŠ, lektor

Mgr. Ľudmila Fabriciová

finančný manažér

riadenie činnosti finančného úseku organizácie, spracovanie rozpočtu, vedenie účtovníctva

Štefan Marcin

IT špecialista

správa web stránky, konzultant, riešenie technických problémov a návrh nových softvérových riešení

Tomáš Hvizd

koordinátor medzinárodných projektov

lektor, koordinovanie aktivít, príprava komunikačných kampaní, organizácia mobilít