Webináre – online kurzy

 V cene webinára je zahrnutý certifikát, živé vysielanie, videonahrávka z webinára (na 4 týždne) a podporný metodický materiál, ak je súčasťou vzdelávania.

Deň pred webinárom Vám pošleme pripomienkový mail, aby ste na webinár nezabudli. Link na webinár Vám pošleme 30 minút pred začiatkom webinára na Váš mail.

Po úspešnej registrácii Vám v samostatnom maili bude odoslaná zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky platobné podklady. Prosíme Vás o správne vyplnenie variabilného symbolu, inak Vaša platba nebude spárovaná a nebudeme ju môcť akceptovať. Po uskutočnení webinára Vám pošleme ostrú faktúru. Zálohovú faktúru je potrebné uhradiť pred realizáciou webinára.

Jednoduché aktivity na hodiny anglického jazyka

Termín: 22.05.2023

18:00 – 19:00

Častokrát máme veľmi málo voľného času na prípravu rôznych aktivít, ktoré by sme chceli svojim žiakom sprostredkovať,  no napriek tomu chceme vyučovaciu hodinu urobiť zážitkovou, zmysluplnou a vyhnúť sa použitiu učebnice alebo pracovného zošita. Na webinári si predstavíme niekoľko jednoduchých nástrojov a aktivít ako žiakov zaujať a  nevenovať pritom množstvo času príprave. Webinár je vhodný pre učiteľov jazykov na prvom a druhom stupni základnej školy.

Cena: 12,00€

Ako lepšie riadiť školu -práca so zmenou

Termín: 24.05.2023

18:00 – 19:30

Dnešná doba prináša rýchle zmeny a pokrok vo všetkých oblastiach. Výnimkou nie je ani školstvo, kde by sme mali reagovať na zmenu školského kurikula, rozvoj digitalizácie, rozvoj žiackych kompetencií aplikáciou nových metód a prístupov. Máte problémy pri zavádzaní týchto inovácii na Vašej škole? Ukážeme si ako efektívne zavádzať zmeny v našich školách, školských kolektívoch a ako zvládnuť nechuť voči zmenám a inováciám v prospech Vašej školy a ľudí, s ktorými pracujete.

Cena: 15,00€

Metódy aktívneho učenia sa
žiakov

Termín: 31.05.2023

18:00 – 19:30

Aktívne učenia sa je zjednodušene povedané všetko to, čo robí žiak v triede okrem pasívneho počúvania učiteľovho vysvetľovania. Najdôležitejšie na aktívnom učení sa, je však to, že žiaci nielen aktívne pracujú, ale súčasne aj rozmýšľajú nad tým, čo robia. Na webinári sa budeme zaoberať metódou jigsaw, kooperatívnym učením sa induktívnym spôsobom, mapovaním dôsledkov a príčin, zoraďovaním myšlienok, kreatívnou matricou a Cornellovým systémom písania poznámok.

Cena: 12,00€

Ako byť krásnou ženou v
uponáhľanej dobe

Termín: 05.06.2023

17:00 – 18:00

„ Krásna pleť si vyžaduje odhodlanie, nie zázrak…“ Každá žena túži byť krásna a vyzerať dobre. Základom je správne odhodlanie a chcieť zmeniť zabehnutý spôsob, rituál v starostlivosti o pleť a telo.V rýchlych a jednoduchých krokoch sa spoločne pozrieme na to, aký typ pleti máte, aký stav pokožky máte, ako zlepšiť kvalitu pleti, ako sa správne odličovať, aké produkty používať a čo ovplyvňuje stav vašej pokožky. Webinárom Vás prevedie dlhoročná školiteľka a koučka v oblasti kozmetiky.

Cena: 0,00€

Tvorenie hier na interaktívnej tabuli pre deti v MŠ I.

Termín: 20.06.2023

18:00 – 19:00

Interaktívna tabuľa je dnes už bežnou súčasťou takmer v každej triede. Na webinári ponúkneme niekoľko tipov a nápadov na didaktické hry pre deti v MŠ, aby ju mohli učitelia v MŠ využívať efektívne. Učiteľ je predsa nositeľom zmien vo vzdelávaní, preto je dôležité v dnešnej dobe vedieť pripraviť aj zaujímavý a atraktívny digitálny vzdelávací obsah. Budeme pracovať s aplikáciou Learningapps, naučíme sa vytvárať interaktívne aktivity a hry vhodné pre deti predškolského veku.

Cena: 12,00€

Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky

Termín: 21.06.2023

18:00 – 19:30

Oblasť diagnostikovania individuálnych, vývinových a sociokultúrnych charakteristík žiaka/dieťaťa, psychologických a sociálnych faktorov učenia sa je dôležitou časťou aj pri vytváraní atestačného portfólia. Na webinári odznejú konkrétne ukážky pedagogickej diagnostiky v bežnej práci učiteľa, pozrieme sa na jednotlivé etapy akčného výskumu, budeme hovoriť o sociometrickej metóde, diagnostike na základe pojmových máp a ďalších možnostiach pedagogickej diagnostiky žiakov.

Cena: 12,00€

Jednoduchý a rýchly flash make-up pre dnešné zaneprázdnené ženy

Termín: 22.06.2023

17:00 – 18:00

Vyzerať a cítiť sa po celý deň dobre je túžbou takmer každej ženy. Na webinári si ukážeme ako sa rýchlo a jednoducho nalíčiť, aký make up si vybrať, ako ho správne nanášať, aby nám vydržal počas celého dňa a ako sa nalíčiť za 10 minút. Wellbeing je kombináciou pocitov a stavov, ktoré vytvárajú akúsi celkovú harmóniu, tak prečo to nevyužiť. Vek pre ženu nie je najdôležitejšia vec, môže byť úžasná v 20, očarujúca v 40 a zostať neodolateľná do konca svojich dní…. Coco Chanel

Cena: 12,00€

Tvorenie hier na interaktívnej tabuli pre deti v MŠ II.

Termín: 27.06.2023

18:00 – 19:00

Voľné pokračovanie webinára Tvorenie hier na interaktívnej tabuli pre deti v MŠ I., na ktorom opäť ponúkneme niekoľko tipov a nápadov na didaktické hry pre deti v MŠ, ktoré zvládne pripraviť každá pani učteľka. Budeme pracovať s aplikáciou Educaplay, naučíme sa vytvárať interaktívne aktivity a hry vhodné pre deti predškolského veku ako je zvukové pexeso, hra skákajúca žabka, priraďovačky, písmenková hra, hádanky, či videokvízy. Webinár je vhodný pre učiteľov MŠ, vychovávateľky a učiteľky 1.stupňa ZŠ.

Cena: 12,00€