Webináre – online kurzy

V cene webinára je zahrnutý certifikát, živé vysielanie, videonahrávka z webinára a metodický materiál.

Nové termíny a témy webinárov na školský rok 2022/2023 zverejníme už čoskoro.

Tvorivé aktivity z
farebného papiera

Termín: 12.05.2022

18:00 – 19:00

Webinár ponúka množstvo inšpirácií pre hravé vzdelávanie a je perfektným doplnkom vyučovania v MŠ, či školských kluboch. Zaujímavé námety a aktivity sú sprievodcom pri rozvoji praktických a kognitívnych zručností detí predškolského veku, jemnej motoriky, prirodzenej zvedavosti, fantázie a chuti objavovať nenúteným a zábavným spôsobom. Každý účastník dostane aj balíček šablón.

Cena: 12,00€

Ako pracovať s obrázkami a fotografiami II.

Termín: 17.05.2022

18:00 – 19:00

Na ďalšom stretnutí s programom Gimp si ukážeme “zložitejšie” nástroje pre prácu s obrázkami a fotografiami. Budeme sa venovať úprave obrázkov a fotografií s použitím masky. Masky sú dôležitou súčasťou vrstiev a veľmi užitočné pri pokročilých úpravách. Uľahčia vám prácu a umožnia Vám jednoducho sa vrátiť k pôvodnému obrázku. Taktiež sa naučíme tvoriť pohyblivé obrázky – GIF súbory.

Cena: 12,00€

Metódy a nástroje
pedagogickej diagnostiky

Termín: 18.05.2022

18:00 – 19:30

Oblasť diagnostikovania individuálnych, vývinových a sociokultúrnych charakteristík žiaka/dieťaťa, psychologických a sociálnych faktorov učenia sa je dôležitou časťou aj pri vytváraní atestačného portfólia. Na webinári odznejú konkrétne ukážky pedagogickej diagnostiky v bežnej práci učiteľa, pozrieme sa na jednotlivé etapy akčného výskumu, budeme hovoriť o sociometrickej metóde, diagnostike na základe pojmových máp…

Cena: 12,00€

Ako pomôcť žiakom
učiť sa

Termín: 23.05.2022

18:00 – 19:00

Učenie nás sprevádza po celý život. Porozumieť jeho významu je nevyhnutným predpokladom pre úspešný štart do života. Žiak by mal poznať seba samého, svoj učebný štýl a preferencie. Len vtedy dokáže učivo zvládať s ľahkosťou. Súčasťou webinára sú praktické nápady, ako pomôcť žiakom s učením sa. Budeme hovoriť o metóde rýchločítania, mnemotechnických pomôckach, metóde LOCI …

Cena: 12,00€

 Hravá gramatika cudzieho 
jazyka na 1.stupni

Termín: 24.05.2022

18:00 – 19:00

Gramatika v cudzom jazyku je všeobecne veľkým strašiakom a žiakov častokrát  odrádza od učenia. Dá sa to však zvládnuť hravým spôsobom, pri ktorom sa žiaci nemusia „bifliť“ poučky a gramatické pravidlá a napriek tomu si gramatické štruktúry zapamätajú. Webinár je určený učiteľom anglického jazyka na prvom stupni, kde sa so  základnými gramatickými pravidlami začína.

Cena: 12,00€

Čo by mal učiteľ vedieť
zo zákona o PZ/OZ?

Termín: 25.05.2022

18:00 – 19:30

Zákonu o pedagogických zamestnancoch by mal rozumieť každý pedagóg. Je dostupný pre každého, no nie vždy sa vieme v ňom orientovať. Webinár je spracovaný jednoduchou formou a je venovaný najčastejším otázkam, ktoré sa týkajú pracovno-právnych vzťahov, profesijného rozvoja, aktualizačných vzdelávaní, inovačných vzdelávaní, atestácií a zmien v zákone od 01.01.2022.

Cena: 12,00€

Stresové situácie a ich zvládanie
v škole

Termín: 30.05.2022

18:00 – 19:00

Stresové situácie sa nevyhýbajú ani školskému prostrediu. Učiteľ a žiak sa často stávajú obeťami takýchto situácií a je dôležité, aby sa naučili tieto situácie zvládať. Cieľom webinára je definovať vplyv stresu na učiteľa a žiaka a analyzovať techniky, ktoré pomôžu učiteľovi a žiakovi lepšie a efektívnejšie zvládať stresové situácie.Počuli ste už o manažmente stresových situácií? Aj to bude predmetom tohto webinára.

Cena: 12,00€

Moderné trendy v hodnotení
a skúšaní

Termín: 31.05.2022

18:00 – 19:00

Už od nepamäti má školské hodnotenie niekoľko základných foriem, avšak v súčasnosti sa stále častejšie využívajú aj alternatívne spôsoby, ktoré smerujú k formatívnemu hodnoteniu žiakov. Pri rozvíjajúcom hodnotení by mal učiteľ, ale aj žiak poznať ciele hodnotenia, ktoré by mali byť vopred stanovené. Na webinári budeme hovoriť o tom ako si nastaviť ciele a ako žiaka alternatívne hodnotiť.

Cena: 12,00€