Webináre – online kurzy

V cene webinára je zahrnutý certifikát, živé vysielanie, videonahrávka z webinára a podporný metodický materiál, ak je súčasťou vzdelávania.

Po úspešnej registrácii Vám v samostatnom maili bude odoslaná zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky platobné podklady. Prosíme Vás o správne vyplnenie variabilného symbolu, inak Vaša platba nebude spárovaná a nebudeme ju môcť akceptovať. Po uskutočnení webinára Vám pošleme ostrú faktúru. Zálohovú faktúru je potrebné uhradiť pred realizáciou webinára.

Deň pred webinárom Vám pošleme pripomienkový mail, aby ste na webinár nezabudli. Link na webinár Vám pošleme 30 minút pred začiatkom webinára na Váš mail.

Plán profesijného
rozvoja

Termín: 07.09.2022

18:00 – 19:30

Nový zákon o PZ/OZ priniesol do škôl niekoľko zmien. Ukážeme si ako vytvoriť osobný plán profesijného rozvoja učiteľa na niekoľko školských rokov, ako identifikovať vlastné vzdelávacie potreby a ako pripraviť ročný plán vzdelávania. Webinár je určený pre tých, pre ktorých profesijný rozvoj nie je formalitou. Súčasťou webinára sú ukážky plánov profesijného rozvoja a dotazníka na identifikáciu vzdelávacích potrieb.

Cena: 12,00€

Portfólio pedagogického
zamestnanca

Termín: 09.09.2022

18:00 – 19:30

Čoraz častejšie sa stretávame v školskom prostredí s pojmom „portfólio pedagogického zamestnanca.“ Ale nie všetci presne vedia, aké časti obsahuje a ako ho správne zostaviť. Počas webinára sa budeme venovať jednotlivým druhom portfólia, aký je postup pri jeho tvorení a samotná štruktúra. Zároveň si povieme, ktoré dokumenty môžu byť jeho súčasťou a prečo je dôležité vytvárať si profesijné portfólio.

Cena: 12,00€

Čo by mal vedieť učiteľ zo zákona
o PZ/OZ

Termín: 13.09.2022

18:00 – 19:30

Zákonu o pedagogických zamestnancoch by mal rozumieť každý pedagóg. Je dostupný pre každého, no nie vždy sa v ňom vieme orientovať. Webinár je spracovaný jednoduchou formou a je venovaný najčastejším otázkam, ktoré sa týkajú pracovno-právnych vzťahov, profesijného rozvoja, aktualizačných vzdelávaní, inovačných vzdelávaní, atestácií a zmien v zákone od 01.01.2022.

Cena: 12,00€

Hravé programovanie
v Pythone

Termín: 16.09.2022

16:00 – 17:30

Webinár je určený pre žiakov a učiteľov 2.stupňa ZŠ a SŠ, ktorí chcú začať programovať v Pythone a hľadajú vhodné, jednoduché a zaujímavé prostredie. Platforma Codecombat je presne takýmto prostredím. Žiaci sa prostredníctvom hry učia logicky myslieť a počítačová syntax sa stáva príjemným učením. Cieľom hry je vybrať si svojho hrdinu, zbierať drahokamy a poraziť nepriateľov.

Cena: 0,00€

Atestačné
portfólio

Termín: 20.09.2022

18:00 – 19:30

Atestačné portfólio je pojem, ktorý dnes intenzívne rezonuje medzi učiteľmi a odbornými zamestnancami. Počas webinára budeme hovoriť o kľúčových učiteľských kompetenciách a profesijných štandardoch PZ/OZ vydaných MŠVVaŠ SR a ako súvisia s tvorbou atestačného portfólia. Ukážeme si štruktúru atestačného portfólia, ako do neho zaraďovať relevantné dôkazy a aké zmeny priniesol zákon o PZ/OZ.

Cena: 12,00€

Atestačná práca podľanovej legislatívy

Termín: 22.09.2022

18:00 – 19:30

Pokračovanie webinára „Atestačné portfólio“ v ktorom prezentujeme konkrétne dôkazy z pedagogickej praxe k jednotlivým oblastiam a kompetenciám atestačného portfólia. Neviete, aký materiál zaradiť do atestačného portfólia, ako vyzerá atestácia po novom? Pomôžeme Vám zorientovať sa v základných pojmoch, v kompetenčnom profile pedagogického a odborného zamestnanca vo všetkých troch oblastiach.

Cena: 12,00€

Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky

Termín: 27.09.2022

18:00 – 19:30

Oblasť diagnostikovania individuálnych, vývinových a sociokultúrnych charakteristík žiaka/dieťaťa, psychologických a sociálnych faktorov učenia sa je dôležitou časťou aj pri vytváraní atestačného portfólia. Na webinári odznejú konkrétne ukážky pedagogickej diagnostiky v bežnej práci učiteľa, pozrieme sa na jednotlivé etapy akčného výskumu, budeme hovoriť o sociometrickej metóde, diagnostike na základe pojmových máp…

Cena: 12,00€