Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre dištančné a prezenčné vzdelávanie

Program je zameraný na tvorbu kvízov, myšlienkových máp, flashkariet, na získavanie spätnej väzby a hodnotenie žiakov prostredníctvom jednoduchých digitálnych nástrojov využiteľných pri dištančnom aj prezenčnom vzdelávaní.