Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre dištančné a prezenčné vzdelávanie I.


Program je zameraný na tvorbu kvízov, myšlienkových máp, flashkariet, na získavanie spätnej väzby a hodnotenie žiakov prostredníctvom jednoduchých digitálnych nástrojov využiteľných pri dištančnom aj prezenčnom vzdelávaní.


Termíny s lektormi


Skupina: 02/2022 – DO1Stretnutia s lektormi prebiehajú online cez platformu ZOOM.


Skupina: 03/2022 – DO1Stretnutia s lektormi prebiehajú online cez platformu ZOOM.


Skupina: 04/2022 – DO1Stretnutia s lektormi prebiehajú online cez platformu ZOOM.


Skupina: 05/2022 – DO1Stretnutia s lektormi prebiehajú online cez platformu ZOOM.