Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre prezenčné a dištančné vzdelávanie l.

Program je zameraný na tvorbu kvízov, myšlienkových máp, flashkariet, na získavanie spätnej väzby a hodnotenie žiakov prostredníctvom jednoduchých digitálnych nástrojov využiteľných pri dištančnom aj prezenčnom vzdelávaní.

Predpokladaný termín prvého stretnutia: 10.02.2023

Vzdelávanie bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch. Ďalšie termíny upresníme pred prvým stretnutím.

Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre prezenčné a dištančné vzdelávanie ll.

Program je zameraný na tvorbu digitálnych únikových hier, interaktívnych prezentácií a online didaktických hier v online aplikáciách, ktoré prinášajú do vyučovania zážitkovosť a atraktívnosť a zanechávajú trvalú pamäťovú stopu.

Predpokladaný termín prvého stretnutia: 24.02.2023

Vzdelávanie bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch. Ďalšie termíny upresníme pred prvým stretnutím.

Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v
materskej škole l.

Program je zameraný na tvorbu interaktívnych didaktických hier, kvízov, videí a výučbového digitálneho obsahu pomocou aplikácií, šablón PowerPointu, video editora a prostredníctvom rozšírenej reality s využitím v edukačnom procese predprimárneho vzdelávania.

Predpokladaný termín prvého stretnutia: 18.03.2023

Vzdelávanie bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch. Ďalšie termíny upresníme pred prvým stretnutím.

Termíny s lektormi pre jednotlivé skupiny


Skupina: 01/2023 – DO1Stretnutia s lektormi prebiehajú online cez platformu ZOOM.


Skupina: 01/2023 – DO2Stretnutia s lektormi prebiehajú online cez platformu ZOOM.


Skupina: 01/2023 – DO1 MŠStretnutia s lektormi prebiehajú online cez platformu ZOOM.