Referencie – inovačné vzdelávanie

Vzdelávania cez Edusteps si vyberám preto, že ho vedú príjemní ľudia s príjemnými hlasmi. Každé vzdelávanie je vecné a je pre mňa veľkým prínosom. Lektori nás nikdy nezaťažujú zbytočnými úlohami, či dlhými nudnými prednáškami. Ich školenia sú vždy dynamické, v “priateľskom duchu” a príjemnej atmosfére. Ďakujem za ďalšie obohacujúce vzdelávanie a už teraz sa teším na to ďalšie 🙂

Mgr.Vlasta Halászová

učiteľka ANJ, ZŠ-Košice

Mám veľmi dobrý pocit zo vzdelávania s Edusteps. Vzdelávanie mi dalo veľa, získané vedomosti, ktoré som na vzdelávaní získala, určite využijem aj vo vyučovaní a vo svojej praxi. Lektori boli veľmi ústretoví, milí, chápaví a trpezliví. Keď sme niečomu nerozumeli, všetko okamžite vysvetlili s úsmevom na perách. Každému môžem len odporúčať všetky vzdelávania s Edusteps. 

Bc. Lucia Nagyová

učiteľka INF, VYV, TSV, ZŠ-Čechynce

Robíte skvelú prácu, ktorá nám učiteľom pomôže ozvláštniť hodiny, ale zároveň ich aj zatraktívniť. Pre mňa ste boli ako svetlo na konci tunela, keďže som už nemala nápady na zvýšenie motivácie. Som veľmi rada, že som absolvovala toto vzdelávanie. Dúfam, že aj v budúcnosti ponúknete niečo, čo nám, učiteľom, pomôže a zároveň nás posunie ďalej. Ešte raz ďakujem a pokračujte v tom ďalej. Ide Vám to výborne!!! 

Mgr. Katarína Gažová

učiteľka SJL, DEJ, Gymnázium-Kysucké Nové Mesto

Ďakujem za výborne pripravené inovačné vzdelávanie. Bolo inšpiratívne a obohacujúce. Rozšírilo moje poznanie o nové prístupy a ukázalo nové možnosti vo vyučovaní.

Mgr. Zuzana Porubiaková

učiteľka NEJ, Spojená škola – Ružomberok

Vzdelávanie bolo formou a samozrejme hlavne obsahom super. Veľmi rada sa zúčastním ďalších. Rada sa učím nové veci, ktoré oživia vyučovanie. Určite všetkým odporúčam.

Mgr. Petronela Lehotská

učiteľka ANJ, SJL, ZŠ s MŠ – Dolný Smokovec

Inovačné vzdelávanie maximálne splnilo moje očakávania. Oceňujem odbornosť lektorov, skvelý prístup k ľuďom, ochotu pomáhať. Vzdelávanie je určite vhodné a využiteľné aj pre MŠ. Veľmi ma to bavilo a poznatky určite využijem v praxi. 

Miroslava Otrubová

učiteľka MŠ, ZŠ s MŠ Stred – Zázrivá

Aj ja vám chcem ešte raz poďakovať za skvelé vzdelávanie, ktoré som absolvovala s vašou organizáciou. Inovačné vzdelávanie bolo veľmi prínosné pre moju prácu učiteľa. Oceňujem, že priamo na vzdelávaní som si mohla založiť účet na jednotlivých platformách a spolu s lektormi hneď vyskúšať možnosti, ktoré konkrétny online nástroj poskytuje. Pre mňa bolo skvelé, že vzdelávanie prebiehalo online a v poobedných hodinách. Digitálny obsah, ktorý som počas vzdelávania vytvorila a použila na hodinách bol pre deti pútavý, vyučovanie sa stalo zážitkové a deti boli viac vtiahnuté do výučby. Niektoré platformy som poznala, no účasť na vzdelávaní mi odhalila ďalšie funkcionality, o ktorých som netušila. Vzdelávanie by som odporučila kolegom aj vďaka srdečnosti a ústretovosti lektorov. Dúfam, že v blízkej dobe bude pokračovanie tohto vzdelávania. Určite sa ho zúčastním. Prajem veľa síl do ďalšej práce. Som rada, že existujú takéto organizácie,

Ing. Darina Petrášová

učiteľka ANJ, FYZ, ZŠ s MŠ – Mútne

Na vzdelávanie som sa prihlásila hlavne na odporúčanie mojej kolegyne, ktorá už vzdelávanie absolvovala. Vzdelávanie bolo veľmi inšpiratívne, povzbudivé, odporučila by som kolegom, lebo platformy, s ktorými sme pracovali, sú využiteľné v pedagogickej praxi a sú efektívne. Ich prípravou a používaním som sa zdokonalila nielen ja, ale aj moji žiaci, ktorí ma stále poháňajú vpred, chcú ďalšie a ďalšie kvízy. Aj keď niekedy strávim pri ich tvorení nejaký čas, viem, že sa mi moja snaha vráti späť tým spôsobom, že žiaci sa tešia na moje hodiny a v konečnom dôsledku je splnený cieľ hodiny a vidím ich výborné známky. Čas strávený počas vzdelávania bol pre mňa určite prínosom. Odporúčam každému, kto sa chce posunúť ďalej a motivovať svojich žiakov k dosiahnutiu lepších výsledkov.

Mgr. Zuzana Müllerová

učiteľka ANJ, SJL, ZŠ s MŠ – Mútne

Veľké ďakujem za úžasné vzdelávanie Absolvovala som už množstvo vzdelávaní, ale toto bolo naozaj top. Moji žiaci milujú prácu v Padlete, kvízy cez Quizizz alebo Kahoot.  Ľahšie sa učia,keď pracujú s nástrojmi z aplikácie Goconqr. Vďaka Vám si viem vytvoriť rôzne kvízy,prezentácie, flashkarty, pojmové mapy… Popri tom som sa naučila ešte množstvo IKT zručností,pre mnohých možno samozrejmých a dávno známych, pre mňa úplne nových,ako napríklad skracovanie linkov, zmenšovanie fotiek na presnú veľkosť v pixeloch alebo percentách,vkladanie audionahrávok do prezentácie…    Musím povedať, že som išla do vzdelávania s obrovským rešpektom a obavami,či to zvládnem. A podarilo sa. Neľutujem. Ste vynikajúci lektori,ktorí počas celého vzdelávania pôsobili motivačne a hlavne trpezlivo. Dookola ste vysvetľovali,ak nám nebolo niečo jasné. Obrovská inšpirácia pre mňa.:) Vzdelávanie cez túto organizáciu všetkým vrelo odporúčam.

Mgr. Ingrid Malíková

učiteľka SJL, DEJ, ZŠ s MŠ – Kysucké Nové Mesto

Absolvované vzdelávanie hodnotím veľmi pozitívne. Ponuka od rôznych poskytovateľov je široká. No svoju voľbu pre Edusteps vôbec neľutujem, ba priam odporúčam aj ostatným. Už teraz sa teším na pokračovanie vzdelávania, na ktoré som sa prihlásil. Mám rád vzdelávania, ktoré namiesto nekonečného teoretizovania dávajú praktické rady využiteľné v praxi. Tie si dokáže účastník odskúšať už počas vzdelávania a nie až po ukončení celého procesu inovačného vzdelávania. Vysoko hodnotím prístup lektorov, technickej pomoci i vzájomnú komunikáciu. Ak rozmýšľate, kde sa ďalej vzdelávať, Edusteps je správna voľba.

Mgr. Pavol Leško

učiteľ 1. stupeň, Spoj.škola D. Tatarku – Poprad

Srdečne ďakujem za prínosné inovačné vzdelávanie, ktoré ma veľmi obohatilo o kreatívne, inšpiratívne a zaujímavejšie hodiny. Veľmi ma nakoplo toto vzdelávanie, byť lepšou, tvorivejšou učiteľkou, a zároveň obohatiť mojich študentov o pestré, interaktívne hodiny, plné dobrej nálady a elánu. Všetkým určite odporúčam vzdelávanie – perfektne rozloženie hodín, super lektori, motivujúce, vždy ochota pomôcť zo strany lektorov – teším sa opäť na ďalšiu motivačnú výzvu . Všetko dobré želám Vám všetkým trom. 

Mgr. Ivana Mihálová

učiteľka ANJ, SOŠ obchodu a služieb – Martin

Ako som už spomenula pri obhajobe, bolo to jedno z najlepších vzdelávaní, ktoré som absolvovala (a že už ich mám pár desiatok za sebou). Výber platforiem super, pre mňa to boli všetko nové veci, takže mi to veľmi pomôže v praxi. A musím pochváliť aj letora Tomáša, ktorý nám to veľmi pekne a zrozumiteľne vysvetlil. Ďakujem, určite sa prihlásim aj na druhú časť.

Ing. Erika Padychová

učiteľka INF, Ekonomika, OA D.M. Janotu – Čadca

Ešte raz Vám chcem z celého srdca poďakovať za profesionálny prístup, príjemného školiteľa, ktorý bol na každom stretnutí ochotný poradiť a vysvetliť. Trojčlenná komisia na záverečných obhajobách bola veľmi príjemná. ĎAKUJEM

Bc. Lenka Pethöová

učiteľka MŠ, ZŠ s MŠ – Partizánska Ľupča

Vzdelávanie hodnotím veľmi pozitívne, vrelo odporúčam kolegom absolvovať. Dané vzdelávanie ma nabilo novými inšpiráciami do výučby, ktoré som hneď aplikovala. Bolo super sledovať ako žiaci s chuťou pracujú. (dosiahnutie vyššej motivácie do učenia)

Mgr. Gabriela Šipláková

učiteľka BIO, CHEM, ZŠ – Korňa

Chcela by som celému tímu poďakovať za dobrý, prehľadný a nápomocný kurz inovačného vzdelávania. Bola som veľmi spokojná, už teraz vás všetkým známym, ktorí máju záujem o inovačné vzdelávanie odporúčam. Naučila som sa praktické veci, ktoré budem určite v budúcnosti využívať. 

Bc. Veronika Rabatinová

učiteľka ANJ, Jazyková škola – Poprad