Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania

Na základe oprávnení OZ EDUSTEPS poskytuje pogramy inovačného vzdelávania a spolupracuje so školami, školskými zariadeniami a zriaďovateľmi pri realizácii a poskytovaní aktualizačného vzdelávania