Hodnotenie uskutočnených inovačných
vzdelávaní v roku 2023

Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre prezenčné a dištančné vzdelávanie I.

Skupina 01-2023-DO1 (10.02.2023 – 14.04.2023)

Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre prezenčné a dištančné vzdelávanie II.

Skupina 01-2023-DO2 (24.02.2023 – 28.04.2023)

Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v materskej škole I.

Skupina 01-2023-DO1MŠ (18.03.2023 – 13.05.2023)