Hodnotenie uskutočnených inovačných
vzdelávaní v roku 2022

Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre dištančné a prezenčné vzdelávanie I.

Skupina 01-2022-DO1 (22.04.2022 – 10.06.2022)

Skupina 02-2022-DO1 (29.09.2022 – 25.11.2022)

Skupina 03-2022-DO1 (30.09.2022 – 02.12.2022)

Skupina 04-2022-DO1 (09.11.2022 – 25.01.2023)

Skupina 05-2022-DO1 (18.11.2022 – 27.01.2023)