Schola Ludus 21

Vytvorenie koncepcie prepájania formálneho vzdelávacieho systému s prvkami neformálneho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania detí a mládeže.

Na projekte sme spolupracovali s Karpatskou Nadáciou

Pripravili sme tréning (online kurz) pre budúcich učiteľov Prešovskej univerzity o metódach neformálneho vzdelávania a inovatívnych prístupoch vo vzdelávaní v projektovom vyučovaní.