Meet and Code

“Cieľom celoeurópskej iniciatívy Meet and Code je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov vedu, techniku, nové technológie a programovanie. Jej základom bola myšlienka Mladých poradcov (Young Advisors), poradenskej skupiny bývalej komisárky EÚ pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť Neelie Kroes, a je podporované Európskou komisiou.”

Iniciátorom iniciatívy Meet and Code je nemecká nezisková organizácia Haus des Stiftens gGmbH z Mníchova (partner Techsoup Germany) v spolupráci so spoločnosťou SAP, ktorá jednotlivé podujatia finančne podporuje a organizuje a financuje súťaž MaC Award. Partneri programu Techsoup za jednotlivé krajiny posudzujú predkladané návrhy na projekty a poskytujú malé granty vo výške od 300 do 500 € (na Slovensku vo výške 400 €).

OZ EDUSTEPS Vám po štvrtýkrát v rámci tohto programu prináša bezplatné vzdelávania, ktoré sú určené predovšetkým žiakom. Webinár sa uskutoční cez YOUTUBE stream. Nie je potrebná žiadna inštalácia aplikácie. Link na vzdelávanie dostanú účastníci 30 minút pred začiatkom vzdelávania na mailové adresy, ktoré uviedli v registračných formulároch.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Súťaž pre 2.stupeň ZŠ z východného Slovenska

V rámci európskej iniciatívy MEET AND CODE a podporou nadácie Pontis sme pre školy pripravili praktický dopoludňajší zážitkový workshop pre žiakov zameraný na kódovanie s edukačnými aktivitami s cieľom získať heslo na otvorenie zámku a uniknúť z tajnej miestnosti.

POPIS PODUJATIA

Pútavá a zážitková tímová hra určená na testovanie logických ale aj kreatívnych zručností pri riešení problémov, jednoduchého kódovania a programovania. Úlohou tímov je dokončiť sériu záhadných úloh, hádaniek a hlavolamov s cieľom uniknúť z miestnosti. Cieľom workshopu je naučiť žiakov pracovať samostatne, vyhľadávať informácie a zapamätať si dôležité fakty nielen z oblasti informatiky. Hľadanie hesiel a odomykanie zámkov cez objavovanie a zábavné učenie prináša žiakom zaručený úspech a spokojnosť. Počas riešenia jednotlivých úloh sa žiaci zoznámia s ozobotmi, microbitmi, robotom Dashom, či aplikáciou ActionBound.

ZAREGISTRUJ ŠKOLU A VYHRAJ ZÁŽITKOVÉ PODUJATIE

Podmienkou registrácie je súhlas vedenia školy.

Víťaznú školu vyžrebujeme 28.09.2022

Vzdelávacie podujatie je pre školu bezplatné.

Tešíme sa na stretnutie s Vami 🙂

Zároveň pozývame Vašich žiakov a učiteľov na bezplatné vzdelávacie online podujatie

Hravé programovanie
v Pythone

Termín: 16.09.2022

16:00 – 17:30

Webinár je určený pre žiakov a učiteľov 2.stupňa ZŠ a SŠ, ktorí chcú začať programovať v Pythone a hľadajú vhodné, jednoduché a zaujímavé prostredie. Platforma Codecombat je presne takýmto prostredím. Žiaci sa prostredníctvom hry učia logicky myslieť a počítačová syntax sa stáva príjemným učením. Cieľom hry je vybrať si svojho hrdinu, zbierať drahokamy a poraziť nepriateľov.

Cena: 0,00€