Referencie – aktualizačné vzdelávanie

spätné väzby z aktualizačných vzdelávaní získavame prostredníctvom hodnotiacich dotazníkov a online nástroja – MENTIMETRA

Aktualizačné vzdelávanie mi rozšírilo poznatky a možnosti využitia PowerPointu. Teším sa na reakcie detí, keď nadobudnuté vedomosti aplikujem do praxe. 

Tvorenie didaktických hier pomocou PowerPointu

Vzdelávanie bolo úžasné, neskutočne veľa nápadov, ktoré sú využiteľné v praxi. Som úplne spokojná s obsahom, aj s prístupom a odbornou pripravenosťou lektorov. 

Tvorenie didaktických hier pomocou PowerPointu

Vzdelávanie bolo pre mňa obohatením. Otvorili sa mi ďalšie možnosti ako aktivizovať žiakov na hodinách. Veľká pestrosť šablón umožní, aby sa hry žiakom nezunovali.

Tvorenie didaktických hier pomocou PowerPointu

Ďakujem veľmi pekne za vzdelávanie. Didaktické hry využívam na hodinách a teším sa, že si môžem vyskúšať vytvoriť nové pomocou predvedených aktivít.

Tvorenie didaktických hier pomocou PowerPointu

Vzdelávanie bolo prínosné, všetko bolo veľmi dobre vysvetlené, najmä príklady z praxe. (páčilo sa mi projektové vyučovanie) a hlavne, že vzdelávanie vedú ľudia z praxe.

Kurikulum – premena tradičnej školy

Vzdelávanie bolo veľmi prínosné. Tému ste obsiahli naozaj z každej strany. Povzbudilo ma to k aktivite a rozvoju učiteľa a samozrejme následne žiaka. 

Kurikulum – premena tradičnej školy 

Milo ma prekvapilo smerovanie reformy a aj spôsob jej plánovanej realizácie. Fokusovanie na prípravu učiteľov, zabezpečenie prostredia a zameranie sa na kľúčové kompetencie.

Kurikulum – premena tradičnej školy 

Ďakujem vám. Zvládli ste túto tému na jednotku. Čakala som podľa témy niečo menej zaujímavé, ale vy ste to zvládli perfektne. Oceňujem výborné praktické námety pre pedagogickú prax.

Kurikulum – premena tradičnej školy 

Skvelá prezentácia, hodnotné aktivity a áno, pochopil som špecifiká inkluzívneho vzdelávania. Už teraz mám kopec nápadov, ktoré aktivity v akých situáciách využijem.

Inkluzívne vzdelávanie v praxi

Vzdelávanie bolo  prínosné, najmä v dnešnej dobe, keď je v triede viac žiakov s individuálnymi potrebami. Inkluzívna klíma je veľmi dôležitá a poskytli ste nám množstvo materiálov.

Inkluzívne vzdelávanie v praxi

Ďakujem za nové poznatky, skúsenosti a logické argumenty k téme. Páčilo sa mi, že som dostal praktické aktivity a ukážky na hodiny ako pracovať so žiakmi.

Kritické myslenie v školskej praxi

Oceňujem dynamický, efektívne premyslený priebeh vzdelávania. Užitočné aplikácie, metódy na prácu so žiakmi. Zaujalo to aj manžela, ktorý nepracuje v školstve 🙂

Kritické myslenie v školskej praxi

Ďakujem za inšpiráciu. Bolo to pekne odprezentované, tvorila som úlohy v priebehu vysvetľovania. Bolo to maximálne profesionálne a odborne pripravené. Super

Digitalizácia učebného obsahu

Veľmi ma zaujala práca s pojmovou mapou, ale aj interaktívne pracovné listy. Takéto pomôcky určite dokážu v dnešnej dobe zaujať žiakov. Výborné a zrozumiteľné školenie.

Digitalizácia učebného obsahu

Ďakujem veľmi pekne za vzdelávanie. Zatiaľ je to najlepšie vzdelávanie, aké som kedy absolvovala. Aktivity určite využijem. Vidno, že máte bohaté skúsenosti, nebolo to len táranie do vetra.

Rozprávka a príbeh v MŠ

Pre celý kolektív to bolo obrovským prínosom. Naše očakávania ste určite predčili. Ozaj v krátkom čase obrovské množstvo aktivít a námetov na prácu s rozprávkou. Sme veľmi spokojné. 

Rozprávka a príbeh v MŠ

Veľká vďaka za prínosné vzdelávanie. Snažím sa učiť projektovo a zistila som, kde robím chybičky. Želám si, aby dnešné vzdelávanie bolo inšpiráciou pre kolegov, ktorých naše povolanie prestáva baviť.

Projektové vyučovanie

Školenie splnilo moje očakávania. Motivovali ste ma do budúcnosti. Poskytli ste nám všetky podstatné informácie týkajúce sa projektového vyučovania a najmä ako ho prakticky uchopiť.

Projektové vyučovanie

Skvelá, výstižná a zaujímavá prezentácia. Veľmi si cením menej teórie a viac praktických vecí. Ďakujem, že ste sa s nami podelili o vaše poznatky a skúsenosti. Bolo to inšpirujúce.

Škola 21. storočia

Bola som nadšená. Naučili sme sa mnohé zaujímavé metódy, o ktorých som doteraz netušila. Vzdelávanie bolo živé, interaktívne a bavilo ma to. Škoda, že dve hodinky ubehli tak rýchlo.

Škola 21. storočia

Výborné platformy na vytváranie kvízov a iných úloh pre žiakov. Pekne, jasne a zrozumiteľne vysvetlené. Zase ste ma nakopli k niečomu novému.  Teším sa na ďalšie vzdelávania.

Kvízy a ich využitie v školách

Vzdelávanie bolo výborné. potešili ma aj iné možnosti okrem Kahoot (ten už používam). Opäť som sa niekde posunula, pretože som iné platformy nepoznala. Veľmi pekne nám to viete podať.

Kvízy a ich využitie v školách

Obdivujem vás za vytrvalosť a energiu, ktorú vkladáte do tejto činnosti, aby ste nás učiteľov povzbudzovali a inšpirovali. Máte skvelé a užitočné nápady do praxe, čo si veľmi cením.

Digitálne únikové hry

Veľmi prínosné. Pomohlo mi to zorientovať sa v termínoch a dokumentoch. Konečne som pochopila základné pojmy a spôsob tvorby Plánu profesijného rozvoja. Jasnejšie sa to už ani nedá vysvetliť.

Plán profesijného rozvoja

Konečne mám predstavu, čo to atestačné portfólio je. Vzdelávanie bolo na vysokej odbornej úrovni prepojené príkladmi z praxe. Je to veľmi nápomocné vzdelávanie a veľká vďaka aj za dodatočné odpovede na moje otázky.

Atestačné portfólio

Aktualizačné vzdelávanie bolo prínosné v každom smere. Informácie boli prehľadné a systematické. Veľa som pochopila práve vďaka vášmu školeniu, keďže celková informatizácia v školstve je dosť chaotická. Boli sme s kolegami veľmi spokojní.

Čo by mal vedieť učiteľ zo zákona 

Dnešné vzdelávanie bolo pre mňa prínosné nielen z pohľadu pedagóga, ale aj ako rodiča a aj samej seba. Ďakujem za námety a perfektný výklad. Lektori boli výborne pripravení, poskytli množstvo odporúčaní a vzdelávacích portálov na FG.

Finančná gramotnosť 

Poskytli ste množstvo nápadov ako žiaka hodnotiť moderne, ako sa vyhýbať stresu. Dozvedela som sa nové spôsoby ako môžem hodnotiť nielen ja, ale aj samotní žiaci. Vzdelávanie vnímam veľmi pozitívne a odporúčam aj ďalším kolegom.

Moderné trendy v hodnotení

Mne osobne vzdelávanie poskytlo množstvo inšpirácie a námetov ako s deťmi pracovať, o čo sa oprieť a akým smerom sa zamerať pri práci s knihou. Oceňujem, že vaše vzdelávania sú postavené na praktických ukážkach, ktoré sú nenahraditeľné. 

Predčitateľská gramotnosť v MŠ

Pani lektorka nám podrobne priblížila problematiku využitia dramatických techník a využitie metód pri práci s deťmi. Ďakujem aj za metodiku. Skutočne inšpirujúce a vedené príjemným priateľským tónom.

Dramatické techniky v MŠ

Ďakujeme vám za perfektne pripravenú prezentáciu a dobré nápady ako pracovať s touto prierezovou témou v MŠ. Bolo to účelné a motivačné vzdelávanie. Rozšírilo mi to môj obzor vo využívaní mediálnej výchovy.

Mediálna výchova v MŠ

Skvelé vzdelávanie. Mala som od tohto vzdelávania veľké očakávania a musím povedať, že sa všetky naplnili. Krásne spracované, potešili ma príklady z praxe. Bolo to top. Teším sa aj na ďalšie témy, vždy je to záruka kvality.

Pedagogická diagnostika