Vzdelávacie centrum
– Microsoft

Vzdelávame pre budúcnosť

Microsoft vo vzdelávaní – prináša pre školy a pedagógov bezplatné vzdelávanie vo forme kurzov, webinárov a školení

Ako využiť PowerPoint na tvorbu didaktických hier II.

Termín: 28.03.2022

18:00 – 19:30

Webinár je pokračovaním predchádzajúceho webinára, o ktorý bol veľký záujem zo strany učiteľov. V druhej časti Vám ukážeme ďalšie šablóny, s ktorými ľahko a jednoducho pripravíte zaujímavú vyučovaciu hodinu, na ktorej nebude interakcia medzi žiakmi a učiteľom jednostranná. Interaktívne prvky aplikácie PowerPoint nielen oživia priebeh hodiny, ale budú pozitívne vplývať aj na motiváciu žiakov a efektivitu učenia.

Cena: 0,00€

Interaktívny poznámkový zošit OneNote

Termín: 31.03.2022

18:00 – 19:30

V modernej škole sa stretávame čoraz viac s rôznymi technológiami a nástrojmi, ktoré nám učiteľom a našim žiakom dokážu zjednodušiť prácu a posunúť dnes už častokrát neefektívne písanie poznámok do zošita na vyššiu formu. Predstavíme Vám nástroj OneNote z balíka Office 365 spoločnosti Microsoft a pokúsime sa z mechanického písania poznámok vytvoriť poznámky v digitálnom prostredí.

Cena: 0,00€