Vzdelávacie centrum
– Microsoft

Vzdelávame pre budúcnosť

Microsoft vo vzdelávaní – prináša pre školy a pedagógov bezplatné vzdelávanie vo forme kurzov, webinárov a školení

Od roku 2020 sa OZ EDUSTEPS stalo vzdelávacím centrom spoločnosti MICROSOFT. Pre učiteľov pripravujeme bezplatné vzdelávania, školenia a kurzy s využitím technológií Microsoftu.

V roku 2002 sme sa stali oficiálnym medzinárodným Global Training Partnerom spoločnosti Microsoft.

Vzdelávaniami Vás prevedú skúsení lektori

  • zvyšovanie digitálnych kompetencií učiteľov
  • balík OFFICE 365 v školskej praxi
  • príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu

Aktualizačné vzdelávanie – digitalizácia

Tvorenie didaktických hier pomocou PowerPointu

Anotácia programu:

Vzdelávanie je zamerané na posilnenie digitálnych kompetencií učiteľa. PowerPoint zvyčajne používame na tvorbu prezentácií. Ukážeme si ďalšie možnosti, ktoré PowerPoint ponúka a ako môže učiteľ pripraviť zaujímavý zážitkový výučbový materiál, ktorý zaujme žiakov a pomocou ktorého osvojovanie nového učiva bude zároveň hrou. Cieľom vzdelávania je rozšíriť metodologickú výbavu učiteľa a zatraktívniť jednotlivé fázy vyučovacej hodiny a prehĺbiť kompetencie spojené s realizáciou prezenčného a dištančného vzdelávania.

Najbližší termín realizácie:

19.10.2022 (16:00 – 18:00)

Webinár – digitalizácia

Využitie MS Teams v
modernom vyučovaní

Anotácia webinára:

Webinár je určený pre učiteľov, ktorí už majú základné skúsenosti s aplikáciou. Budeme sa venovať možnostiam zdieľania obrazovky a priraďovaniu úloh cez externé aplikácie. Ukážeme si možnosti práce s Whiteboard a ako si zorganizovať prácu počas online hodiny tak, aby sme efektívne využili vyučovací čas. Naučíme sa tvoriť kvízy, pripraviť a zrealizovať hlasovanie počas online hodiny, či skontrolovať odovzdané úlohy. Nebudú chýbať ani ďalšie tipy a triky, ktoré uľahčia učiteľovi prácu v aplikácii MS Teams. .

Najbližší termín realizácie:

24.11.2022 (18:00 – 19:30)