ImpactLab Inkubátor 2023

projekt je podporený Nadáciou Pontis a je spolufinancovaný Európskou úniou

Učiteľská konferencia

KRITICKÉ MYSLENIE V DIGITÁLNEJ ÉRE

09.02.2024 – Filozofická fakulta v Prešove (08:00 – 15:00) 

CIEĽ PROJEKTU:

Projekt je zameraný na posilnenie kompetencií učiteľov v oblasti vyhľadávania a tvorby digitálneho vzdelávacieho obsahu a využitie týchto zručností pri zážitkovom učení a posilňovaní kritického myslenia žiakov. 15 pedagógov z piatich partnerských škôl sa počas workshopov učí využívať digitálne zručnosti pri zážitkovom učení a posilňovaní kritického myslenia žiakov. Títo učitelia sú nositeľmi zmien vo svojich školách.

Harmonogram projektu

Beneffity projektu

Spolupracujúce školy