Aktualizačné vzdelávanie

Cieľom aktualizačného vzdelávania podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci je udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

Registračný formulár

  Názov školy (Uveďte celý presný názov školy):*
  Ulica školy: *
  PSČ školy: *
  Mesto / Obec školy: *
  Právna subjektivita (áno – nie):*
  Riaditeľ:*
  Email na kontaktnú osobu:*
  Telefónne číslo:*
  IČO (školy alebo zriadovateľa):*
  DIČ (školy alebo zriadovateľa):*
  Bankové spojenie (IBAN):*

  Téma aktualizačného vzdelávania:*
  *použite CTRL + klik na zakliknutie viacerých možností.

  Počet pedagogických zamestnancov:*
  Predpokladaný termín:*

  Spôsob realizácie (prezenčne/dištančne):*

  Priestor pre Vaše poznámky a otázky:

  * Polia označené hviezdičkou sú povinné