Aktualizačné vzdelávanie

Cieľom aktualizačného vzdelávania podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci je udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.