EDUPOINT Prešov

Vzdelávania v rámci EDUPOINTU sú bezplatné vďaka podpore Komenského inštitútu MŠVVaM SR.

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení problémov z praxe, ale aj praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie. Na podujatiach organizovaných v Prešove sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, rodičia, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie učenie.

Srdečne Vás pozývame na bezplatné stretnutia v rámci Edupointu – Prešov

KEDY: 05.03.2024 od 14:00 – 17:00 
KDE: zasadačka Mestského úradu v Prešove, Jarkova 24

Ako učiť žiakov kriticky myslieť na 1. stupni ZŠ

V dnešnej dobe plnej informácií a rýchlych zmien je nevyhnutné, aby sme už od najútlejšieho veku vychovávali deti k samostatnému a kritickému mysleniu. Ako učitelia, rodičia a vychovávatelia máme zodpovednosť a príležitosť formovať budúce generácie tak, aby boli schopné efektívne riešiť problémy, robiť rozhodnutia a byť aktívnymi a zodpovednými občanmi. Na workshope sa zameriame práve na rozvíjanie týchto zručností u detí na 1. stupni základnej školy. Predstavíme si rôzne techniky a aktivity, ktoré môže učiteľ hneď aplikovať vo vyučovaní.

KEDY: 13.03.2024 od 18:00 – 19:00
KDE: online webinár

Moderné techniky skupinového vyučovania 

Počas vyučovania sa častokrát stretávame s tým, že žiaci nemajú odvahu zapojiť sa alebo prejaviť sa v tom, v čom sú dobrí. Na webinári si ukážeme niekoľko metód a techník ako so žiakmi aktívne pracovať  a ako rozvíjať ich potenciál. Webinár je vhodný pre všetkých učiteľov, nakoľko metódy sa dajú prispôsobiť na rôzne predmety a pre rôzne vekové skupiny. Súčasťou webinára budú predovšetkým praktické skúsenosti lektorky, budeme hovoriť o plusoch a mínusoch jednotlivých aktivít a podrobne si metódy popíšeme.

KEDY: 19.03.2024 od 14:00 – 17:00 hod.
KDE: zasadačka Mestského úradu v Prešove, Jarkova 24

Digitálne únikové
hry

Chcete zmeniť bežný výklad učiva na pútavé dobrodružstvo a objavovanie? Je vašim pedagogickým cieľom nasmerovať žiaka k aktívnej samostatnej práci, k objavovaniu, vyhľadávaniu informácií a k vytváraniu trvalej pamäťovej stopy? Tvorba únikových hier je cestou k naplneniu týchto cieľov. Ukážeme si ako vytvoriť zaujímavú únikovú hru tak, aby to zvládol každý učiteľ. Prechod z miestnosti do miestnosti, odomykanie zámkov pomocou objavených kľúčov a zábavné učenie sa hrou prinesie zaručený úspech. Počet voľných miest na workshop je obmedzený.

Hlavný partner