Employability in Progress

Erasmus+

15.08.2022 – 23.08.2022

Po náročnom covidovom období sa v polovici augusta stretli účastníci 6 krajín (Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Macedónsko, Rumunsko, Slovensko) na Jahodnej pri Košiciach v rámci projektu Erasmus+ – Employability in Progress, aby si rozšírili vedomosti o témach ako zvyšovať uplatniteľnosť mladých ľudí na pracovnom trhu, tímová spolupráca, efektívna komunikácia, či time management.

Prvé dni projektu sa niesli v duchu zoznamovania, spoznávania, komunikácie a porovnávania súčasnej situácie nezamestnanosti mladých ľudí v rôznych krajinách a ako môžeme tieto problémy riešiť rôznymi prístupmi a stratégiami.

Témou sebareflexie sa zaoberali účastníci takmer počas celého trvania projektu. Hovorili nielen o tom aká je dôležitá, ale aj ako ju využiť v praxi. Ohodnotenie samého seba a práce, ktorú účastníci počas dňa odviedli je kľúčom k úspechu a k overeniu aké zručnosti počas aktivít nadobudli, či daná aktivita bola pre nich prínosná a čo by mohli zlepšiť na zefektívnenie ich výkonu alebo prístupu. Tomáš opísal tento deň slovami: “Ukázali sme si niekoľko metód a aktivít ako sebareflexiu využiť rôznymi zábavnými a efektívnymi spôsobmi. Následne sme sa rozprávali o tímovej práci a jej dôležitosti. Riešili sme aj to, že v tíme je množstvo tímových rolí a každý môže byť dôležitou časťou tímu v rôznych situáciách. Vyskúšali sme si to na vlastnej koži a zistili o sebe aj to, aký potenciál máme na jednotlivé tímové roly. Večer sme ukončili medzinárodným programom troch krajín a ochutnali ich národné dobroty”

Pracovné dni sa začínali krátkymi energizérmi, aby účastníci nadobudli potrebnú energiu. Následne si spravili krátku reflexiu o tom ako sa cítia a čo sa už naučili. Dozvedeli sa ako funguje Kolbov cyklus učenia a taktiež ako rôzne typy učenia môžu efektívne vplývať na rôzne typy ľudí. Účastníci vytvorili aktivitu, ktorá zahŕňala všetky typy učenia v jednej alebo viacerých aktivitách, odprezentovali ju a podali konštruktívny feedback. Každá zúčastnená krajina dostala možnosť odprezentovať stav svojej krajiny, čo sa týka nezamestnanosti mladých, poukázať na problémy, ktoré ich krajina má a aké príležitosti majú mladí ľudia na zlepšovanie svojich kompetencií. Workshopy sme zamerali aj na komunikáciu a tímovú spoluprácu a pozreli sme sa aj na to ako všetky tieto znalosti môžu účastníci aplikovať vo svojich lokálnych komunitách pre mladých ľudí.

Predposledný deň sa niesol opäť v duchu pozitívnej energie. Po interkultúrnej noci, kde sa predstavilo Slovensko, Taliansko a Macedónsko účastníci odprezentovali to ako chcú nadobudnuté poznatky a skúsenosti, ktoré sa počas trvania projektu naučili využiť vo svojej krajine. Každá krajina prišla s unikátnou ideou ako implementovať získane kompetencie a zručnosti v praxi. Následne sme spoločne ohodnotili celý projekt, odovzdali sme Youth pasy a rozlúčili sa písaním si odkazov. Ďakujeme partnerskej organizácii Youtfully Yours za skvelú spoluprácu.

Webinár

NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE NA PODPORU ZAMESTNATEĽNOSTI MLÁDEŽE

Nezamestnanosť mladých ľudí je v mnohých krajinách veľkým problémom a má dlhodobé dôsledky pre jednotlivcov ale aj celú spoločnosť. Mladé generácie popri množstve vedomostí potrebujú hlavne „soft skills/mäkké zručnosti“, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa mladý človek, čo najlepšie zorientoval v dnešnom svete a uplatnil sa čo najskôr na pracovnom trhu. Webinár je venovaný okrem iného aj tímovej spolupráci, efektívnej komunikácii, či ako si nastaviť time management.