Študentská súťaž AZURE CUP 2022

Súťaž o hodnotné ceny

Súťažná výzva pre všetkých, ktorí chcú vylepšiť svet pomocou moderných cloudových technológií a vyhrať zaujímavé ceny.

kontakt: azurecup@studentambassadors.sk

Súťažíme o hodnotné ceny:

Registrácia do súťaže do
15.mája 2022

 Odmeníme tri študentské tímy

XBox Series S

Herná konzola  XBox Series S s natívnym rozlíšením 1440p so snímkovou frekvenciou až 120 FPS s podporou veľmi žiadaných ray tracing efektov.

XBOX WIRELEES CONTROLLER

Bezdrôtový ovládač pre Xbox s modernizovaným dizajnom, tvarovaným povrchom a vyladenou geometriou pre väčšie pohodlie pri hraní.

MICRO:BIT

Jednoduchý programovateľný počítač, s ktorým sa dá vytvoriť prvá hra, animácia alebo program na ovládanie vecí. Má nízku spotrebu a vojde sa do vrecka.

  Kontaktné údaje o súťažiacom

  Prihlášku do súťaže Azure Cup vypĺňa každý súťažiaci sám za seba a je potrebné, aby mal každý člen tímu aspoň 18 rokov. Názov tímu sa musí zhodovať s názvom, ktorý vyplnia ostatní členovia daného tímu. Názov súťažného tímu slúži ako identifikácia pre usporiadateľov súťaže, aby vedeli súťažiacich správne zaradiť.


  Vysoká školaStredná škola

  Vyberte okres * (povinné)  Súhlas so spracovaním osobných údajov.
  Vyplnením osobných údajov v registračnom formulári udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle Zásad ochrany osobných údajov uverejnených na webovej stránke Prevádzkovateľa občianske združenie Edusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník, IČO: 52152219, https://www.edusteps.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/ , ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.

  Súhlas s použitím výučbového materiálu, fotografií a videozáznamov.
  Udeľujem súhlas s použitím výučbového materiálu zaradeného do súťaže, ďalej s použitím fotografií a videozáznamov z prezentácií na účely vlastného marketingu Prevádzkovateľa občianske združenie Edusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník, IČO: 52152219 a Microsoft Slovakia, s.r.o., Priadiareň 1900, Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava, IČO: 31398871 a to hlavne na účely propagácie a ďalšieho vzdelávania Prevádzkovateľa. Fotografie, resp. videá môžu byť zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, na nástenkách Prevádzkovateľa a na propagačných materiáloch Prevádzkovateľa. Tento súhlas platí na dobu neurčitú. Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne a tento súhlas môžete kedykoľvek písomne (t.j. listinne alebo elektronicky) odvolať zaslaním žiadosti Prevádzkovateľovi.

  Registrácia do súťaže Azure Cup 2022

  Cieľom súťaže je motivovať študentov stredných a vysokých škôl k práci s cloudovými technológiami a pomôcť im tak zaistiť lepšiu pozíciu nielen v škole, ale aj pri vstupe na pracovný trh. Účastníci budú dokazovať nielen svoju technickú zdatnosť a znalosť cloudových technológií, ale aj schopnosť rýchlo sa učiť novým veciam a pracovať v tíme. Zároveň musia obstáť aj v prezentačných a komunikačných schopnostiach pri záverečných obhajobách projektu.

  Tímy účastníkov sú zložené z dvoch až troch študentov stredných a vysokých škôl. Členovia v jednom tíme môžu navštevovať rôzne školy, no musia to byť inštitúcie v Slovenskej republike. Je potrebné, aby všetci členovia tímu mali aspoň 18 rokov.

  Organizátor a partneri súťaže

  OZ
  EDUSTEPS

  organizátor súťaže

  SPOLOČNOSŤ
  MICROSOFT

  partner súťaže

  MICROSOFT LEARN
  STUD. AMBASSADORS

  partner súťaže