Finalista GENERÁCIE 3.0
EDUCAMP 2019, 2020
(nadácia PONTIS)

Názov projektu: Vytvorme si vlastný svet

Niečo o projekte…

Projekt je založený na projektovom vyučovaní v oblasti vyučovania cudzieho jazyka a na báze interaktívnej hry, ktorá je prepojená CLILOM v rámci rozšírenia vedomostí z geografie a dejepisu. Cieľom je odstrániť učebnicu z vyučovacieho procesu, využívať prirodzenú zvedavosť žiakov, aktivizovať ich schopnosť kritického myslenia a dokázať komunikovať v cudzom jazyku v reálnom živote. Interaktívna hra TRIP AROUND THE WORLD je vytvorená v súlade s učebnými osnovami, tematickými celkami a zahŕňa všetky oblasti vyučovania cudzieho jazyka. Funguje na princípe počítačovej hry, s tým rozdielom, že žiaci hru prežívajú reálne – nie virtuálne. Hra je prepojená s využívaním moderných technológií, ktoré sú blízke tzv. iGenerácii, ktorá sa v tejto digitálnej dobe narodila a našou výzvou je žiakom ukázať, čo najviac možností ako technológie vhodne využívať. Zároveň je veľmi dôležité venovať sa aj pedagógom prostredníctvom workshopov a seminárov, na ktorých im prezentujeme spôsob využívania interaktívnej hry a možnosti využitia online nástrojov pri plnení úloh.  

Úspešnosť projektu…

V rokoch 2019 a 2020 sme sa dva roky po sebe dostali s naším projektom medzi 16 najúspešnejších finalistov, ktorí postúpili do EDUCAMPU. Počas dvoch dní sme hľadali spoločne s odborníkmi zo školstva a biznisu cestu, ako naše  inovatívne vzdelávacie prístupy šíriť do ďalších škôl, či zavádzať do vzdelávacieho systému.