O nás …

 Mimovládna organizácia EDUSTEPS bola založená dňa 25.1.2019 ako občianske združenie a registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Hlavným zameraním organizácie je zapájať sa do programov Európskej únie na podporu mládeže a jej vzdelávania, prispievať k naplneniu cieľov týchto programov realizáciou lokálnych, národných a medzinárodných aktivít a prinášať inovácie do vzdelávania. Zakladatelia a členovia OZ sú dlhodobými pracovníkmi v školstve, ktorým nie je jedno akým smerom sa vyvíja výchova a vzdelávanie našich študentov a preto sa zameriavajú aj na profesijný rozvoj pedagógov.

Aký bol rok 2022?

Naše hlavné ciele:


–          pripravovať a organizovať školenia, kurzy, semináre, webináre, workshopy, prednášky, besedy, tábory a kultúrne podujatia,

–          podporovať a rozvíjať vzdelávanie na všetkých úrovniach,

–          organizovať a realizovať školenia a semináre pre odborné vzdelávanie odborných a pedagogických pracovníkov, sociálnych pracovníkov a pracovníkov s mládežou,

–          zvyšovať povedomie o neformálnom vzdelávaní,

–          podporovať sociálnu a vzdelanostnú inklúziu marginalizovanej mládeže,

–          podporovať participáciu mladých ľudí na občianskom živote,

–          zapájať sa do programov Európskej únie na podporu mládeže, vzdelávania a športu,

–          prispieť k naplneniu cieľov týchto programov realizáciou lokálnych, národných a medzinárodných aktivít.


Od školského roka 2021/2022 ponúkame pre školy a pedagogických zamestnancov aktualizačné a inovačné vzdelávania, na ktoré sme získali oprávnenie, ktoré bolo vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a mládeže Slovenskej republiky.

Za pomerne krátke obdobie našej činnosti sa nám podarilo zrealizovať a zúčastniť sa úspešne niekoľkých projektov (Generácia 3.0, Meet and Code, Employability in Progress, Schola Ludus, ImpactLab inkubátor), zorganizovať množstvo prezenčných vzdelávaní pre PZ/OZ, zúčastnili sme sa ako lektori metodických dní pre učiteľov a od roku 2020 pravidelne realizujeme webináre pre PZ/OZ v oblasti zvyšovania učiteľských kompetencií zameraných na profesijný rozvoj, či výchovno–vzdelávací proces. V týchto aktivitách neustále pokračujeme a intenzívne pracujeme na rozšírení ponuky vzdelávaní pre pedagogických a odborných zamestnancov.