Naši lektori

zakladateľka organizácie, odborný garant, lektor

PaedDr. Katarína Hvizdová

Pedagogička, ambasádorka programu eTwinning, členka programu Microsoft Innovative Educator Expert


Vyštudovala elementárnu pedagogiku pre prvý stupeň základnej školy a anglický jazyk. Pracuje ako učiteľka základnej školy vo Svidníku, kde učí anglický jazyk, informatiku a nadaných žiakov. Je dlhoročnou ambasádorkou programu eTwinning, v ktorom vedie kurzy, workshopy, semináre a webináre na národnej aj medzinárodnej úrovni. V roku 2019 založila OZ Edusteps, ktoré sa zaoberá vzdelávaním mládeže a dospelých a inovatívnymi prístupmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Je absolventkou Komenského inštitútu a lektorkou Akadémie vzdelávania. Je odborným garantom vzdelávacích programov, ktoré OZ Edusteps ponúka a zaoberá sa najmä implementovaním moderných metód a informačných technológií do vyučovania. Vo voľnom čase rada číta, chodí do prírody a športuje.

lektor

Mgr. Zuzana Diová

Pedagogička, tvorca učebných materiálov a vzdelávacích didaktických obsahov


Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na Prešovskej univerzite. Pracuje ako učiteľka anglického jazyka na 1. aj 2. stupni v Prešove na Základnej škole Važeckej. Neustále na sebe pracuje a vzdeláva sa v nových metódach a spôsoboch vyučovania. Svoje skúsenosti s online vyučovaním spracovala aj do svojej práce NOPS (Najlepšie odborné a pedagogické skúsenosti). Aktívne sa zapája do rôznych projektov, ako napr.: organizovanie letných táborov, jarných a letných škôl, skúšanie nových metód vyučovania momentálne Jolly Phonics v 1. ročníku. Tento školský rok je jednou z účastníkov IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa LEAF) a snaží sa zmeniť svoj spôsob vyučovania na viac zážitkové a kooperatívne. Vo voľnom čase rada športuje, číta a tvorí digitálny vzdelávací obsah pre svoju fb stránku Creative Teachers a online databázu Nadácie ZSE (Výnimoční učitelia).

zakladateľ organizácie,koordinátor vzdelávacích programov

Mgr. Martin Kuľha

Pedagóg, člen programu Microsoft Innovative Educator Expert, projektový manažér a tvorca vzdelávacích obsahov


Vyštudoval dejepis a občiansku náuku. Dlhé roky pôsobil ako riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Zemplínskych Hámroch, kde okrem riadiacich povinností učil dejepis a anglický jazyk. Je spoluzakladateľom OZ Edusteps, v ktorom má na starosti najmä organizačnú a projektovú zložku. Je zodpovedný za koordinovanie vzdelávacích programov a vnútornú dokumentáciu organizácie. Je vynikajúcim lektorom v oblasti riadenia a managmentu, komunikačných zručností a zavádzaní moderných metód do výchovno-vzdelávacieho procesu. Zaoberá sa históriou, má rád prírodu a vo voľnom čase veľa športuje. Medzi jeho silné stránky patrí komunikatívnosť, dobrosrdečnosť a ochota pomôcť.

lektor

Mgr. Peter Pirončiak

Učiteľ odborných predmetov pre marketing, komunikáciu a grafiku

Vyštudoval marketingovú komunikáciu a reklamu na univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 1992 začínal ako majster odbornej výchovy na strednom odbornom učilišti obchodnom. V súčasnosti vyučuje na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Absolvoval individuálny rozvojový program učiteľa LEAF, je absolventom programu Komenského inštitútu a v súčasnosti pôsobí v programoch Experti Komenského inštitútu a Microsoft Innovative Educator Expert. Je autorom niekoľkých úspešných projektov Erasmus+, vďaka ktorým žiaci a učitelia boli na pracovných stážach v Nemecku, Španielsku, Veľkej Británii a Írsku. Vo voľnom čase rád cestuje, spoznáva nové miesta, fotografuje a vzdeláva sa. V roku 2021 začal pracovať aj ako školský digitálny koordinátor na Hotelovej akadémii. 

lektor

PaedDr. Ivana Bršťáková

Pedagogička, tvorca učebných materiálov a vzdelávacích didaktických obsahov, autor niekoľkých publikácii

Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a výchovy k občianstvu na univerzite v Žiline. Päť rokov pôsobila ako učiteľka na Súkromnej strednej odbornej škole a v súčasnosti vyučuje na Obchodnej akadémii v našom hlavnom meste. Zúčastňuje sa mnohých medzinárodných projektov, pričom svoje skúseností spracovala aj v národnom projekte NOPS – najlepšie odborné a pedagogické skúsenosti. Pracovala ako externý lektor pre Akadémiu vzdelávania, kde samostatne pripravovala a lektorovala webinárov ktorých sa venovala najmä didaktike cudzieho jazyka. Vo svojom voľnom čase rada číta a vzdeláva sa, čoho dôkazom je niekoľko slovenských i medzinárodných certifikátov a osvedčení. Svoj čas venuje aj tvorbe učebných materiálov pre individuálne potreby svojich žiakov. Medzi jej publikácie patrí Online English Diary a Language Portfolio. Venuje sa aj našim študentom VŠ, je iniciátorkou a zakladateľkou projektu Učiteľstvo z praxe, ktoré ponúka bezplatné poradenstvo.

Job title

John Doe

About me

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur. Viderer feugiat at pro.

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum.

Experience
  • Quas molestias excepturi
  • Nam libero tempore
  • At vero eos et accusamus
Abilities

At mei dolore, Dolor sit amet, At mei.