EDUPOINT

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení problémov z praxe, ale aj praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie. Na podujatiach v jedenástich mestách po celom Slovensku sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, rodičia, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie učenie. Navzájom si zdieľajú príklady najlepšej praxe, diskutujú na aktuálne témy, vymieňajú si skúsenosti a zbierajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní.

Sme súčasťou siete EDUpointov pod Nadáciou Pontis

Vzdelávania v rámci EDUpointu sú bezplatné.

O nadácii PONTIS

Za EDUpointmi stojí Nadácia Pontis, jedna z najväčších nefiremných nadácii na Slovensku.

Jej poslaním je prinášať silné spojenia pre pozitívne zmeny. prepája firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach poskytuje aj expertízu.

Spolupracujeme s ostatnými EDUpointmi:

  EDUpoint Trnava

EDUpoint Nitra

EDUpoint Lučenec

EDUpoint Poprad

EDUpoint Rožňava

EDUpoint Komárno

EDUpoint Bratislava

EDUpoint Žilina

EDUpoint Zvolen/Snina