Hodnotenie inovačných vzdelávaní

Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu pre dištančné a prezenčné vzdelávanie I.

Skupina 01-2022-DO1 (22.04.2022 – 10.06.2022)