Aktualizačné vzdelávanie - Prezenčná listina pre školu -

Prihlasujete sa na tieto aktualizačné vzdelávania:

Prosíme o dôkladnú kontrolu údajov v registračnom formulári. Na základe vyplnených údajov, vystavíme doklad o absolvovaní aktualizačného vzdelávania.