Registrácia na kurz

  Aktivity na rozvíjanie kritického myslenia - 08.12.2021, 18:00-19:00

  Spôsob Platby (*Platí v prípade, že je kurz platený)


  Vyplnením a odoslaním vyplneného registračného formulára beriem na vedomie, že poskytujem svoje osobné údaje spoločnosti EDUSTEPS.- Sídlo
  Karpatská 754/8, 089 01 Svidník, IČO: 52152219, za účelom uzavretia a plnenia zmluvy - Viac Tu.

  Súhlas so zasielaním ponúk na vzdelávanie. Viac Tu

  Pre platbu prevodom - Platobné údaje

  Číslo účtu - SK72 5600 0000 0067 7840 7001

  Variabilný symbol - 2081221

  Suma - 9,90 eur

  Informácia pre príjemcu - Vaše meno a názov kurzu