Súhlas so zasielaním obchodných oznámení

Vyplnením a odoslaním tohto formulára udeľujem spoločnosti

IČO: 52152219

DIČ: 2120932110

Sídlo: OZ EDUSTEPS

Karpatská 754/8

089 01Svidník

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo) za nižšie uvedených podmienok.

Na aké účely súhlas udeľujete? Váš súhlas udeľujete na účely telefonických a e-mailových obchodných oznámení prevádzkovateľa (po dokončení Vašej registrácie Vám príde na Vašej mailovej schránky informačný mail, po ukončení vzdelávania Vám prídu na mail materiály zo vzdelávania, v prípade nesprávne uvedenej emailovej adresy Vás bude prevádzkovateľ kontaktovať telefonicky alebo sms správou).

Komu môžeme Vaše údaje odovzdávať? Vaše údaje bude spracovávať a používať len prevádzkovateľ za účelom spracovania štatistických údajov a zasielania informácií o činnosti a ďalších vzdelávacích aktivitách prevádzkovateľa.

Na akú dobu súhlas udeľujete? Tento súhlas udeľujete na dobu 10 rokov alebo do doby, kým súhlas neodvoláte.

Aké sú Vaše práva? Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným prevádzkovateľovi pre všetky alebo len niektoré účely. Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietky proti spracovávaniu právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov ( www.dataprotection.gov.sk).

Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v našich  Zásadách spracovania osobných údajov alebo môžete kontaktovať prevádzkovateľa na adrese jeho sídla alebo na e-mailovej adrese: info@edusteps.sk.