OZ EDUSTEPS

Hlavným cieľom Občianskeho združenia Edusteps je pôsobenie v oblasti neformálneho vzdelávania.

Od januára 2019 organizujeme prezenčné vzdelávania a od jari 2020 dištančné webináre s cieľom obnovenia a rozšírenia učiteľských kompetencií v oblastiach – profesijný rozvoj PZ/OZ, online nástroje vo výučbe, digitálna gramotnosť učiteľov, hodnotenie a spätná väzba v školskej praxi a orientácia v novej školskej legislatíve.

Realizujeme a participujeme na niekoľkých projektoch v oblasti vzdelávania mládeže, učiteľov, dobrovoľníkov pri práce s mládežou – Meet and Code, Generácia 3.0 (nadácia Pontis), Employability in progress (Iuventa), Schola Ludus (Karpatská nadácia)…

Sme združenie mladých ľudí, ktorých motto je: Vzdelanie je cesta. Cesta k pokroku človeka – jednotlivca, cesta k pokroku mladých generácii a cesta k pokroku nás všetkých riešiť neľahké problémy dnešnej doby.