Registračný formulár pre ZŠ

  Názov školy (Uveďte celý presný názov školy):*
  Ulica školy: *
  PSČ školy: *
  Mesto / Obec školy: *
  Okres školy: *

  Právna subjektivita (áno – nie):*

  Riaditeľ:*
  Email na kontaktnú osobu:*
  Telefónne číslo:*
  IČO (školy alebo zriadovateľa):*
  DIČ (školy alebo zriadovateľa):*
  Bankové spojenie (IBAN):*

  Téma aktualizačného vzdelávania:*

  Počet pedagogických zamestnancov:*
  Predpokladaný termín:*

  Spôsob realizácie (prezenčne/dištančne):*

  Priestor pre Vaše poznámky a otázky:

  * Polia označené hviezdičkou sú povinné