Intenzívne tréningy – mäkké zručnosti

Intenzívne tréningy v uzavretých malých skupinách sú orientované na tréning mäkkých zručností. Sú určené riaditeľom škôl, zástupcom, ale aj učiteľom, ktorí chcú na sebe pracovať a zdokonaliť sa v kompetenciách, ktoré sú nevyhnutné nielen v profesijnom, ale aj osobnom živote.  

Tréningy vedie skúsený tréner a kouč v malých skupinách – max 12 účastníkov.

Ide o celodenný 6 hodinový online tréning v rámci jednej kompetencie.

Za absolvovanie tréningu získava účastník certifikát.

Základy komunikácie

Termín: upresníme (október)

09:00 – 15:00

Prinášame sériu intenzívnych tréningov v malých skupinách na rozvíjanie mäkkých zručností, ktoré sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaľovať v kompetenciách potrebných pre osobný alebo profesijný rast. Počas tréningu sa budeme venovať základom správnej komunikácie, významu verbálnej a neverbálnej komunikácie, fázam a typom komunikácie a na akých úrovniach komunikácia prebieha. Nevynecháme ani problémy v komunikácii a prečo z nesprávnej komunikácie vznikajú nepríjemné konflikty a hádky.

Cena: 99,00€

Otázky a hĺbkovanie

Termín: upresníme (október)

09:00 – 15:00

Každý riaditeľ a učiteľ môže efektívne riadiť kolektív – či už je to pedagogický zbor alebo triedny kolektív. Riadenie školy a triedy je založené na správnom kladení otázok. Na tréningu budeme trénovať, aké je dôležité vedieť klásť správne otvorené, ale aj uzavreté otázky. Dobrý manažér-riaditeľ alebo učiteľ vie položiť otázky tak, že svojich kolegov alebo žiakov nimi pozná a zároveň ich takto riadi. Na základe správne položených otázok by kolega-učiteľ alebo žiak v triede mal vedieť, čo má robiť a čo sa od neho vlastne očakáva.

Cena: 99,00€

Pokročilá komunikácia

Termín: upresníme (november)

09:00 – 15:00

Hlavným cieľom tréningu je zdokonaliť a rozvinúť komunikačné schopnosti a zručnosti za účelom efektívneho riadenia konfliktov a tvorby dobrej atmosféry na pracovisku, eliminovať stres, ktorého dôvodom je častokrát neefektívna komunikácia, poukážeme na rozdiely pozitívnej a negatívnej komunikácie, vytvoríme zoznam slov, ktoré rozhodujú pri komunikácii o jej úspechu alebo neúspechu, budeme posilňovať schopnosť komunikovať transparentne a v neposlednom rade sa budeme zaoberať aj argumentáciou.

Cena: 99,00€

Time management

Termín: upresníme (november)

09:00 – 15:00

Efektivita, produktivita, time management… aj v školách sú tieto pojmy novodobým trendom. Častokrát od učiteľov počúvame, že nestíhajú, sú pod tlakom a pracujú od rána do večera. Každý z nás má denne k dispozícii 24 hodín. Je na každom, čo za tých 24 hodín stihne. Na tréningu si natrénujeme ako si nastaviť priority, ako si zorganizovať pracovný kalendár, ako eliminovať stratený čas na pracovisku a ako si naplánovať jednotlivé úlohy tak, aby sme svoj čas čo najefektívnejšie využili.

Cena: 99,00€

Spätná väzba

Termín: upresníme (december)

09:00 – 15:00

Spätná väzba v komunikácii medzi vedením školy a učiteľmi, rovnako medzi učiteľmi navzájom je dôležitým nástrojom riadenia a udržania výkonu. Tieto aspekty efektívnej komunikácie sú dôležité pri dosahovaní vytýčených cieľov. Pozrieme sa na to, aké sú zásady dávania spätnej väzby, prečo je spätná väzba v rozhovore dôležitá a akým spôsobom používať spätnú väzbu ako rozvojový a riadiaci nástroj. Tréning je vynikajúcim spôsobom ako sa naučiť dávať spätnú väzbu ako profesionál.

Cena: 99,00€

Náročné rozhovory

Termín: upresníme (december)

09:00 – 15:00

Vedúci pedagogickí zamestnanci, ale aj učitelia sa naučia ako viesť korektné a pokojné rozhovory so svojimi kolegami, prípadne s rodičmi žiakov a detí aj v napätých a záťažových situáciách. Pozrieme sa na to akým spôsobom komunikovať s novým, ale aj skúseným učiteľom pri riešení bežnej, či výnimočnej agendy, ako byť fér aj napriek tomu, že okolie férovo nehrá a ako byť aj napriek tomu silným lídrom, ktorý má situáciu pod kontrolou. Na tréningu sa naučíme ako ustáť náročné a ťažké situácie.

Cena: 99,00€