Na prvom stupni by sa mali u žiakov vytvárať predpoklady ku kritickému mysleniu, ktoré vedú k celoživotným […]
Nový zákon o PZ/OZ priniesol do škôl niekoľko zmien. Ukážeme si ako vytvoriť osobný plán profesijného […]